Brochure/Fliers

Up

मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिला तथा बालबालिकालाई सेवा प्रदान गर्दै आएका संघसंस्थाहरुका लागि कार्यसम्पादन मार्ग निर्देशिका

मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिला तथा बालबालिकालाई सेवा प्रदान गर्दै आएका संघसंस्थाहरुका लागि कार्यसम्पादन मार्ग निर्देशिका
File Size:
1.68 MB
Date:
26 January 2018
Downloads:
42 x

मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत महिला तथा बालबालिकालाई सेवा प्रदान गर्दै आएका संघसंस्थाहरुका लागि कार्यसम्पादन मार्ग निर्देशिका

(Operational Guideline for Organizations in Delivering Services to Women and Children Working in the Entertainment Sector)

 
 
 
Powered by Phoca Download